responsive website templates


Rezumat

        Proiectul SOON propune investigarea impactului utilizării agenţilor sociali autonomi pentru optimizarea proceselor de producţie industrială în cadrul Industriei 4.0. Prin termenul "Social" se înţelege faptul că entităţile ciber-fizice vor aparţine unei reţele de entităţi conectate care vor acţiona ca agenţi autonomi cu relaţii asemănătoare entităţilor socio-profesionale umane. Acest concept este inspirat de reţelele sociale umane şi de relaţiile profesionale. În prezent, în Industria 4.0 există entităţi inteligente. În abordările actuale de ultimă oră, inteligenţa, dacă este implementată, este localizată la nivel individual, iar entităţile eterogene inteligente nu pot comunica şi coopera eficient chiar dacă au o localizare apropiată. Principala motivaţie a cercetării noastre vine din raţiunea că, dacă vrem să creăm un Internet autentic a Tot ceea ce reuneşte procese, date, lucruri şi oameni, toate aceste entităţi trebuie să fie conectate şi să urmeze o paradigmă partajată şi uşor de înţeles.
        În acest proiect, propunem o paradigmă holistică multi-agent care cuprinde maşini şi oameni. Prezenţa operatorilor umani este esenţială atât pentru a învăţa cât şi a învăţa de la agenţii software, prin intermediul algoritmilor de învăţare profundă şi de extragere a datelor. Agenţii vor lua decizii referitoare la colectare, fuziune şi analiză a cantităţilor mari eterogene de date produse de senzori (vibraţii, temperatură etc.), sisteme de automatizare şi informare (cum ar fi sistemele de planificare şi producţie a resurselor întreprinderii) şi a oamenilor în timp real. Principalul obiectiv al proiectului va consta în soluţionarea sarcinilor dificile de întreţinere predictivă. Proiectarea şi evaluarea sistemului SOON vor fi realizate prin scenarii de întreţinere predictivă în colaborare cu trei companii industriale (din Slovacia, Spania şi Elveţia). Alegerea acestor trei parteneri industriali, cu un profil industrial complet diferit, s-a bazat pe creşterea generalităţii abordării noastre şi pe dovedirea caracterului adecvat pentru o diversitate mai mare a proceselor industriale de fabricaţie. Această colaborare va permite consorţiului proiectului să evalueze îmbunătăţirea concretă a proceselor industriale specifice. Intenţionăm să demonstrăm că introducerea revoluţiei Industria 4.0, combinată cu îmbunătăţirile recente ale învăţării maşină, şi aplicarea unei arhitecturi autonome multi-agent cooperative pot aduce în final inovaţie semnificativă în optimizarea şi modelarea proceselor industriale.

Obiectivul general
Obiectivul proiectului SOON este de a investiga impactul utilizării agenţilor sociali autonomi pentru optimizarea proceselor de producţie industrială în cadrul Industriei 4.0. Principala direcţie de cercetare a proiectului va consta în rezolvarea unor sarcini dificile de mentenanţă predictivă.


Adresa

Laboratorul de Cercetare al Proiectului
Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie "George Emil Palade" din Târgu Mureş

Str. Nicolae Iorga 1,
Targu Mures, Mures,
Romania, Sala 402


Contact

Prof. dr. abil. László-Barna IANTOVICS
barna.iantovics@umfst.ro